Plan razvoja SDŽ

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18) i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvoja Republike Hrvatske (NN 123/17), Splitsko-dalmatinska županija pokrenula je postupak izrade Plana razvoja za razdoblje od 2022. do 2027. godine kao temeljnog srednjoročnog strateškog (planskog) dokumenta jedinica regionalne (područne) samouprave.

 

Planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja (Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija) te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima i prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije kao regionalni koordinator, zadužena je za koordinaciju izrade Plana razvoja.

Plan razvoja donosi županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije, nakon prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije.

Izrada Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027. sufinancirana je sredstvima Europske unije, u okviru projekta “ Tehnička pomoć JU RERA SD - "Savjetom do fondova”.

Plan razvoja Splitsko-dalmatinsnke županije stupio je na snagu 25. srpnja 2022. godine objavom u Službenom glasniku SDŽ br.105/2022.

 


Kontakt točka (e-mail): planrazvoja@rera.hr

tel.: 021 420 305

mob:  099 72 27 550

  

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj