Provedba projekata

Provedba nacionalnih i EU programa i projekata od interesa za društveni i gospodarski razvoj Splitsko-dalmatinske županije glavna je zadaća ovog Odjela. JU RERA S.D. sudjeluje kao nositelj ili kao partner u brojnim razvojnim projektima financiranim iz različitih EU programa, a provode ih visokoobrazovani, iskusni i educirani djelatnici Odjela raspoređeni u projektne timove.

U svrhu jačanja mreže podrške korisnicima ESI fondova i zajedničke provedbe projekata, Odjel partnerski surađuje sa županijom,  javnopravnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave, regionalnim koordinatorima iz drugih županija, te nacionalnim tijelima državne uprave.


Putem projekta Tehnička pomoć „Savjetom do fondova“ djelatnici Odjela pružaju tehničku podršku i savjetovanje javno-pravnim tijelima s područja Splitsko-dalmatinske županije u svim segmentima provedbe EU projekata u smislu administrativnog i financijskog upravljanja projektom, provedbe postupaka javne nabave, projektnog izvještavanja te vidljivosti i promidžbe projekata.

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj