RANIJI STRATEŠKI AKTI

Županijska razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije 2011.-2013. usvojena je na sjednici Županijske skupštine dana 26. rujna 2011. ŽRS 2011.-2013. je još uvijek na snazi, a produljivana je u više navrata po preporuci Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU budući da po Zakonu o regionalnom razvoju RH sve županijske razvojne strategije moraju biti usklađene sa Strategijom regionalnog razvoja RH.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj