Regionalni razvoj i strateško planiranje

JU RERA S.D. je, kao akreditirani regionalni koordinator, produžena ruka Ministarstvu  regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u poticanju ravnomjernog regionalnog razvoja i ima središnju ulogu u pripremi strateških dokumenata.

Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje, temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, NN 123/2017, NN 118/18) i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/2017), obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti/poslove od javnog interesa:

  • izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente
  • provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenost
  • obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještava osnivače i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (Ministarstvo) o njihovoj provedbi
  • surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije
  • usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj
  • obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
  • sudjeluje u radu partnerskih vijeća
  • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj