Sigurnosni fondovi 2021.-2027.

 

Migracije i unutarnji poslovi sve su važniji dio politike EU-a. U programskom razdoblju 2021. – 2027. temeljni pravni akti o uspostavljanju fondova i utvrđivanju zajedničkih odredaba usvojeni su 2021. godine. Za područje unutarnjih poslova predviđena su dva fonda i Instrument: 
Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF), zajedno s Fondom za unutarnju sigurnost (ISF) i Instrumentom za financijsku potporu za upravljanje granicama i viznu politiku (BMVI), uključeni su u fondove zajedničkog upravljanja podložni odredbama Uredbe o zajedničkim odredbama (CPR, 2021/1060).

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Fond za azil, migracije i integraciju – AMIF

Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF) uspostavljen je za razdoblje 2021. – 2027. s ukupnim proračunom od 9,88 milijardi eura. Fond ima za cilj daljnje jačanje nacionalnih kapaciteta i poboljšanje postupaka za upravljanje migracijama, kao i jačanje solidarnosti i podjele odgovornosti između država članica, posebno putem hitne pomoći i mehanizma premještanja, poštujući pritom pravila i načela iz poglavlja Temeljnih pravila Europske unije. AMIF će pridonijeti postizanju četiri specifična cilja:

  • ojačati i razviti sve aspekte zajedničkog europskog sustava azila, uključujući njegovu vanjsku dimenziju
  • poduprijeti zakonitu migraciju u državi članici, uključujući doprinos integraciji državljana trećih zemalja
  • doprinijeti suzbijanju nezakonite migracije i osigurati učinkovitost povratka i ponovnog prijema u trećim zemljama
  • povećati solidarnost i podjelu odgovornosti među državama članicama, posebno prema onima koji su najviše pogođeni izazovima migracija i azila

U okviru Programa Fonda za azil, migracije i integraciju 2021. – 2027. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju iznos od 47.316.335,00 EUR. 

Fond za unutarnju sigurnost – ISF 
Fond za unutarnju sigurnost (ISF) uspostavljen je za razdoblje 2021.-2027., s ukupnim proračunom od 1,93 milijarde eura. Fond će doprinijeti postizanju visoke razine sigurnosti u EU, posebno sprječavanjem i borbom protiv terorizma, radikalizacije, ozbiljnog i organiziranog kriminala i kibernetičkog kriminala, pomaganjem i zaštitom žrtava kriminala te pripremom, zaštitom i učinkovitim upravljanjem incidentima, rizicima i krizama povezanim sa sigurnošću. ISF će slijediti tri specifična cilja:

  • povećati razmjenu informacija među i unutar tijela za provedbu zakona EU-a i drugih nadležnih tijela i relevantnih tijela EU-a, kao i sa zemljama koje nisu članice EU-a i međunarodnim organizacijama
  • intenzivirati prekograničnu suradnju, uključujući zajedničke operacije, između i unutar EU tijela za provedbu zakona i drugih nadležnih tijela, u vezi s terorizmom i teškim i organiziranim kriminalom s prekograničnom dimenzijom
  • podržati napore za jačanje sposobnosti za borbu i sprječavanje kriminala, terorizma i radikalizacije, kao i upravljanje sigurnosnim incidentima, rizicima i krizama, posebno kroz povećanu suradnju između javnih tijela, civilnog društva i privatnih partnera diljem država članica

U okviru Programa Fonda za unutarnju sigurnost 2021. – 2027. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju iznos od 35.730.549,00 EUR.

Fond za integrirano upravljanje granicama – Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike – BMVI
Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) dio je Fonda za integrirano upravljanje granicama (IBMF), zajedno s Instrumentom opreme za carinsku kontrolu (CCEI). IBMF je uspostavljen za razdoblje 2021.-2027. s ukupnim proračunom od 7,37 milijardi eura. Trenutna alokacija rezervirana za BMVI iznosi 6,7 milijardi eura za isto razdoblje. Misija BMVI-ja je osigurati snažno i učinkovito europsko integrirano upravljanje granicama na vanjskim granicama Unije, osiguravajući visoku razinu unutarnje sigurnosti unutar Unije, istovremeno štiteći slobodno kretanje osoba unutar nje.

BMVI će pridonijeti postizanju dva specifična cilja:

  • podržati učinkovito europsko integrirano upravljanje granicama na vanjskim granicama, koje provodi Europska granična i obalna straža kao zajedničku odgovornost s nacionalnim tijelima odgovornim za upravljanje granicama, olakšati legitimne prelaske granica, spriječiti i otkriti ilegalnu imigraciju i prekogranični kriminala i za učinkovito upravljanje migracijskim kretanjima
  • podržati zajedničku politiku viza, osigurati usklađeni pristup u pogledu izdavanja viza i olakšati zakonita putovanja, istovremeno pomažući u sprječavanju migracijskih i sigurnosnih rizika

Republici Hrvatskoj je u okviru Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021. – 2027. na raspolaganju iznos od 172.926.701,72 EUR. 

Za više informacija ovdje.

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj