Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027.

 

Strateškim planovima u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) podupire se prelazak na pametan, održiv, konkurentan, otporan i diversificiran poljoprivredni sektor, čime se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom. Ti planovi ujedno pridonose djelovanju u području klime, zaštiti prirodnih resursa i očuvanju/povećanju bioraznolikosti te jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja. Njima se podupiru brojne intervencije usmjerene na posebne potrebe država članica i njihovih regija. Osmišljeni su u skladu s novim pristupom usmjerenim na rezultate i uspješnost u cilju ostvarenja konkretnih rezultata u odnosu na posebne ciljeve ZPP-a na razini EU-a, ali i doprinos europskom zelenom planu. U planovima u okviru ZPP-a prvi se put definira strategija koja obuhvaća sve glavne instrumente koji se financiraju iz ZPP-a: izravna plaćanja, potporu za ruralni razvoj i intervencije specifične za određene tržišne sektore.

Republika Hrvatska izradila je nacionalni strateški plan u okviru ZPP-a u kojem se kombiniraju financijska sredstva za potporu dohotku, mjere ruralnog razvoja i tržišne mjere. Kao država članica sudjelovala je u ostvarenju deset konkretnih ciljeva tako što su je izradi strateškog plana koristila Komisijin paket opsežnih političkih mjera, koje su prilagođene nacionalnim potrebama i kapacitetima.

Europska komisija je provedbenom Odlukom od 28.10.2022. odobrila Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske (SP ZPP), u skladu s Uredbom (EU) 2021/2115 Odluka EK i prilog uz SP ZPP su objavljeni na www.ruralnirazvoj.hr

Vlada RH je donijela Odluku o donošenju SP ZPP: Odluka o donošenju Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023. – 2027. (Narodne novine br. 22/23)

Raspodjela financijskih sredstava:

Za više informacija:

https://ruralnirazvoj.hr/zpp-2023-2027/

https://poljoprivreda.gov.hr/

https://www.apprrr.hr/

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj