Tehnička pomoć

Javna ustanova RERA S.D. u travnju 2019. započela je s provedbom projekta Tehnička pomoć „Savjetom do fondova“ kroz koji pruža tehničku podršku i savjetovanje javno-pravnim tijelima s područja Splitsko-dalmatinske županije u pripremi i provedbi razvojnih projekata financiranih kroz fondove Europske unije.

Trajanje: 04/2019 – 12/2023

Ukupna vrijednost projekta: 22.184.606,82 kn (od čega udio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 18.822.483,74 kn)

 

 

 

  Provedba projekata
  Tehnička pomoć
  Pregled svih projekata
  OP Konkurentnost i kohezija
  OP Učinkoviti ljudski potencijali
  Program ruralnog razvoja
  Europska teritorijalna suradnja
  Završeni projekti

Projekt Tehnička pomoć JU RERA S.D. – „Savjetom do fondova“, omogućava svim javno-pravnim tijelima s područja županije da dobiju našu pomoć i podršku u pripremi i realizaciji svojih razvojnih projekata. Na ovaj smo način do sada ostvarili suradnju s većinom jedinica lokalne samouprave te velikim brojem javnih ustanova i ostalih javnih institucija u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojima pružamo adekvatnu, kompetentnu i pravovremenu uslugu koja je za njih, kao naše korisnike, potpuno besplatna. Projektom se financira pomoć u PRIPREMI PROJEKATA, a od početka provedbe do danas pripremljen je i ugovoren značajan broj razvojnih projekata. Projekt tehničke pomoći omogućuje korisnicima i našu podršku u PROVEDBI PROJEKATA. S ciljem jačanja kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave projekt predviđa konstantno INFORMIRANJE I EDUCIRANJE korisnika, a u segmentu regionalnog razvoja i strateškog planiranja projektom se financira izrada PLANA RAZVOJA SDŽ, RAD OTOČNIH KOORDINATORA, ali i sudjelovanje predstavnika JU RERA S.D., kao regionalnog koordinatora, u različitim radnim skupinama za izradu nacionalnih, lokalnih i regionalnih strateških dokumenata.


Cilj ovog projekta je pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.


Očekivani projektni rezultati:

(1) ojačana i razvijena mreža podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova JLS-ova i javnopravnih tijela kroz savjetodavnu potporu prilikom pripreme i provedbe projekata od strane JU RERA S.D.

(2) Informirana šira javnosti o mogućnostima i provedbi ESI fondova te potpora jačanju kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova

(3) ojačani kapaciteti JU RERA S.D. za pružanje podrške JLS-ovima i javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.


Projektne aktivnosti:

1. Skup aktivnosti – „Tehnička pomoć za pripremu/provedbu projekata te jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.“

2. Skup aktivnosti – „Upravljanje projektom“

3. Skup aktivnosti – „Promidžba i vidljivost“

 

Više informacija o mogućnostima informiranja za javno-pravna tijela Splitsko-dalmatinske županije možete naći na poveznici.

 

 

 

 

Trajanje: 04/2019 – 12/2023

Ukupna vrijednost projekta: 22.184.606,82 kn (od čega udio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 18.822.483,74 kn)

 

 

 

  Provedba projekata
  Tehnička pomoć
  Pregled svih projekata
  OP Konkurentnost i kohezija
  OP Učinkoviti ljudski potencijali
  Program ruralnog razvoja
  Europska teritorijalna suradnja
  Završeni projekti

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj