Zaštita osobnih podataka

Temeljem Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka prestaje važiti Zakon o zaštiti osobnih podataka. Dana 25. svibnja, 2018.g. stupa na snagu Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine.

Dana 11. svibnja, 2018. g. je donesena Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka JU RERA SD.

Pravila koja će službenik morati usvojiti opsežna su i zahtijevaju poznavanje velikog područja prava i IT-a, uključujući hrvatsku i europsku sudsku praksu, pravila GDPR-a, domaće zakonske propise i podzakonske akte.

Službenik mora poznavati pravila koja mu omogućuju sudjelovanje u provedbi procjene učinka kod pojedine obrade osobnih podataka kao i pravila o sigurnosti kako bi obrada osobnih podataka pojedinaca, odnosno zaposlenika, bila sigurna.

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj