NOVOSTI

  07.11.2019 09:44h

"UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM U JADRANSKOJ HRVATSKOJ" - ZAVRŠNA KONFERENCIJA

 

 

U dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću u organizaciji JU RERA SD održana je konferencija „Upravljanje obalnim područjem u Jadranskoj Hrvatskoj“ na kojoj je predstavljen izrađeni Plan upravljanja obalnim područjem grada Kaštela.

 


 

Plan upravljanja obalnim područjem grada Kaštela izrađen je kako bi se ostvario održivi razvoj obalnog područja Grada Kaštela kroz sinergiju  turističkih aktivnosti s ostalim namjenama obalnog i morskog područja i resursa.

 

Cilj Obalnog plana:     Održiv razvoj obalnog područja zasnovanog na turizmu s težištem na mjerama zaštite morske obale koja je posebno ugrožena klimatskim promjenama.

Kako Obalni plan pomaže:    Plan daje prijedloge, razrađuje operativne aktivnosti i mjere za upravljanje obalnim područjem te predstavlja podlogu drugim planskim i upravljačkim dokumentima.

Ovaj Plan je izrađen u sklopu pilot aktivnost Interreg Med projekta CO-EVOLVE koji ima za cilj analizirati i promicati koevoluciju ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava u turističkim obalnim područjima, uzimajući u obzir posljedice klimatskih promjena, omogućavajući održivi razvoj turističkih aktivnosti te koegzistenciju i sinergiju s ostalim namjenama obalnog i morskog područja i resursa.

Opći ciljevi pilot aktivnosti  zasnivaju se na "Protokolu o integriranom upravljanju obalnim područjem na Mediteranu, Direktivi 2014/89/EU "Uspostava okvira za prostorno planiranje morskog područja" i UNEP- PAP/RAC dokumentu "Održivi obalni turizam“. Opći ciljevi integralnog upravljanja obalnim područjem, a time i ciljevi ovog Plana, su:

  • omogućiti održivi razvoj obalnih područja putem racionalnog planiranja aktivnosti te na način da se osigura sklad okoliš i krajolika  s gospodarskim, društvenim i kulturnim razvoje;
  • sačuvati obalna područja u korist sadašnjih i budućih generacija;
  • osigurati održivo korištenje prirodnih resursa, osobito u pogledu korištenja voda;
  • osigurati očuvanje cjelovitosti obalnih ekosustava, krajolika i geomorfologije;
  • spriječiti i / ili smanjiti učinke prirodnih katastrofa, a posebno onih uzrokovanih klimatskim promjenama, što može biti inducirano procesima u prirodi ili ljudskim aktivnostima;
  • postići koherentnost između javnih i privatnih inicijativa i između svih odluka tijela javne vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini koja utječu na korištenje obalnog područja.

 

Plan se naslanja na mnogobrojne strateške i planske dokumente, crpi informacije iz postojećih studija i ekspertnog znanja uključenih stručnjaka i dionika te daje novi pogled na prostor kroz prizmu klimatskih promjena.

Analizom stanja od strane stručnjaka i participativnim pristupom putem četiri tematske radionice s dionicima identificirani su ključni problemi. Planom su utvrđeni ciljevi,  mjere i aktivnosti se napravljena analiza ranjivosti.

Glavni ciljevi utvrđeni obalnim planom su implementacija integralnog pristupa upravljanju obalnim područjem grada Kaštela u svjetlu klimatskih promjena, očuvanje i unaprjeđenje stanja okoliša i  razvoj održivog turizma prilagođenog posebnostima obalnih povijesnih gradova.

Na konferenciji je svoja iskustva vezana uz upravljanje obalnim područjem Šibensko kninske županije iznijela pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko kninske županije Sanja Slavica Matešić, koja je i predstavila Plan upravljanja obalnim područjem Šibensko – kninske županije, kao prvi ovakav županijski plan, a o  Smjernicama za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održiv razvoj turizma delte rijeke Neretve Dubrovačko-neretvanske županije govorio je Nikša Božić iz tvrtke APE. O Planu upravljanja obalnim područjem Splitsko dalmatinske županije koji je trenutno u izradi govorila je  Matea Dorčić iz Upravnog odjela za pomorstvo i turizam Splitsko dalmatinske županije. Uvodnim riječima sudionike konferencije pozdravili su zamjenik gradonačelnika Kaštela, Grgica Benutić, i zamljenica ravnatelja JU RERA SD, Marica Babić.  

Po završetku konferencije, neslužbeno su dionicima predstavljeni i drugi INTERREG projekti koji posjeduju sličnu tematiku klimatskih promjena, a posebno projekt PMO GATE koji je izravno vezan za područje Kaštela (jedno od pilot područja). Projekt pod punim nazivom „PMO-GATE Preventing, Managing and Overcoming Natural-Hazards Risks to mitiGATE economic“ financiran u sklopu Programa prekogranične suradnje Italija- Hrvatska (prioritetna os 2: Sigurnost i otpornost, SO 2.2. (specifični cilj) Povećati sigurnost programskog područja od prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem). Projekt za cilj ima poboljšati sigurnost definiranog područja, podupirući razvoj sustava upravljanja katastrofama, povećavajući kapacitet oporavka uz smanjenje šteta na najmanju moguću mjeru. Projekt PMO-GATE će doprinijeti poboljšanju kapaciteta javnog i privatnog sektora radi ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i prirodnih opasnosti na kulturnu baštinu. Projekt se fokusira na razvoj adekvatnih rješenja za prilagodbu klimatskim promjena, u ovom slučaju prevenciju rizika u slučaju poplava i meteo-tsunamija.

 

 

 

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!