Često postavljana pitanja

Što se može financirati kroz EU fondove?

Područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima. Operativni programi su dokumenti u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koji pokrivaju. Postupci za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova temelje se upravo na ovim dokumentima. Što u njima nije određeno ne može se niti financirati. Dokumente operativnih programa možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i na internetskim stranicama resornih ministarstava. 

 

Na koji način se dodjeljuju sredstva iz EU fondova?

Bespovratna sredstva iz fondova EU dodjeljuju se isključivo putem javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, koje raspisuju nadležne institucije, a objavljuju se primarno na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Pozivi na dostavu projektnih prijedloga raspisuju se na temelju programskih dokumenata (Operativni programi) u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koji pokrivaju.

 

Na koje natječaje (pozive na dostavu projektnih prijedloga) se možete prijaviti?

Uz svaki poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljuje se dokumentacija u kojoj se nalaze sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu na natječaj. Među dokumentacijom posebno ističemo dokument Upute za prijavitelje, gdje se, između ostalog, mogu pronaći  informacije o području financiranja kroz pojedini poziv za prijavitelje (kakvi projekti se mogu financirati odnosno projektne aktivnosti) te potencijalni prijavitelji (tko se može prijaviti na poziv).

 

Može li se kroz EU fondove financirati 100% iznosa projekta?

U slučaju EU fondova uvijek se radi o bespovratnim sredstvima kojima se sufinancira samo dio investicije, a na investitoru je odluka kako će sufinancirati ostatak investicije (uz pomoć vlastitih sredstava, kredita, itd.). Također, treba imati na umu da neke aktivnosti nije moguće sufinancirati sredstvima EU u skladu s nacionalnim pravilima o troškovima prihvatljivima za sufinanciranje, pravilima o državnim potporama i ostalim pravilima određenima zakonodavnim okvirom EU i RH.

Prijavitelj sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti. Postoci sufinanciranja projekata kroz EU fondove ovise od natječaja do natječaja. Minimalna i maksimalna potpora koja se može dobiti kroz pojedini poziv za dostavu projektnih prijedloga definirana je u Uputama za prijavitelje. Važno je naglasiti sljedeće: dobivena sredstva moraju se koristiti namjenski odnosno u pravilu za financiranje troškova nastalih tijekom provedbe projekata, osim iznimno ako drugačije nije navedeno u uvjetima natječaj niže stope sufinanciranja mogu se očekivati za ulaganja u tvrtke i projekte koji ostvaruju prihode

 

Što su zapravo regionalni koordinatori?

Regionalni koordinatori su certificirane regionalne razvojne agencije  za provedbu aktivnosti koje doprinose povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova. Oni su produžene ruke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na terenu, čiji je zadatak da svim potencijalnim prijaviteljima EU projekata pružaju pravovremenu pomoć i potporu kako bi realizirali što više projekata i povukli sav novac koji je Hrvatskoj na raspolaganju. Osnovani su s ciljem da pripremaju projekte za svoje jedinice lokalne uprave i samouprave. Regionalni koordinatori dobivaju bespovratna sredstva za provedbu savjetodavnih, edukativnih i informativnih aktivnosti o EU fondovima.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na poslove koje regionalni koordinatori obavljaju u okviru javnih ovlasti, odnosno poslove od javnog interesa povjerene regionalnim koordinatorima člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17). Također, prihvatljive aktivnosti usmjerene su i na provedbu specifičnih aktivnosti koje se odnose na ESI fondove što uključuje informiranje o mogućnostima i provedbi ESI fondova, jačanje kapaciteta (potencijalnih) korisnika u odnosu na pripremu i provedbu projekata ESI fondova te jačanje općih kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova, osobito u pogledu pripreme za naredno programsko razdoblje EU fondova.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj