Tema foruma je Ekonomija doživljaja – kreativne industrije-turizam posebnih interesa.  Govornici i raspored tema nalaze se u prilogu.