NOVOSTI

  20.11.2019 13:33h

CIRCE2020

 

TJEDAN KRUŽNE EKONOMIJE 


 

 

U sklopu projekta CIRCE2020  (Expansion of the CIRcular Economy concept in the Central Europe local productive districts) Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.-2020., Javna ustanova RERA S.D. u suradnji sa Županijskom komorom Split, organizirala je 18. studenog 2019. g.  radionicu na kojoj je gospodarstvenike i ostale dionike informirala i educirala o kružnom gospodarstvu kao ekonomskom modelu koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda. 

Više na:
 

 

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!