2. i 3. prosinca, J.U. RERA S.D. je održala dvije lokalne radionice na otoku Visu, u okviru projekta LABELSCAPE, koji se financira u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020. te projekta REMEMBER, iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020.  Radionice su zbog poštivanja epidemioloških mjera i održavanja potrebne distance podijeljene na dva dana, jedan dan u gradu Visu, a drugi dan u gradu Komiža.

U okviru projekta LABELSCAPE radilo se o upoznavanju ključnih dionika turističkog lanca vrijednosti, kao i predstavnika lokalnih vlasti, s osnovnim ciljevima projekta, ali i detaljnije, s postupkom dobivanja certifikata održivog turizma za područje Viškog arhipelaga kao jedinstvene destinacije. Osnovni cilj projekta jest razviti mehanizme za integriranje oznaka održivosti u šire turističke politike i pružiti potporu inicijativama temeljenim na odredištima u procesu certificiranja. Dionicima su pojašnjene prednosti koje svakom pojedinom dioniku u lancu vrijednosti certifikat donosi, od lokalne zajednice kojoj raste kvaliteta života, poduzetnika u sektoru kojima raste konkurentnost proizvoda i usluga do lokalnih vlasti kojima raste prepoznatljivosti posjećenost destinacije. 

Radionice su se iskoristile i kao prilika za predstavljanje projekta REMEMBER koji za cilj ima promovirati održivi turizam i plavi rast u programskom području putem valorizacije iznimno bogate pomorske baštine osam talijanskih i hrvatskih lučkih područja. Pozvanim sudionicima radionice pojašnjen je napredak u ostvarenju ciljeva projekta, osobito s naglaskom na prezentaciju stupnja realizacije virtualnog muzeja Falkuša, koji se temelji na viškoj materijalnoj i nematerijalnoj pomorskoj baštini. S predstavnicima lokalnih vlasti, ispitane su optimalne mogućnosti postavljanja LCD totema za potrebe virtualnog muzeja u luci Komiža.