Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0.

Svrha Smjernica je pružiti  detaljne upute urbanim područjima tijekom procesa definiranja i uspostave urbanih područja, tijekom procesa izrade strategija razvoja urbanih područja, kao i tijekom procesa praćenja njihove provedbe i vrednovanja. Također, svrha je i osigurati odgovarajuće predloške i obrasce te kod provedbe pojedinih aktivnosti urbana područja uputiti na odredbe relevantnih propisa.

Verzija 1.0 Smjernica donesena je u rujnu 2015. te su temeljem iste definirana i uspostavljena urbana područja i izrađene strategije razvoja za urbana područja za financijsko razdoblje od 2014. – 2020. Temeljem iskustava stečenih u dosadašnjoj provedbi ITU mehanizma, Ministarstvo donosi revidirane Smjernice, verzija 2.0 koje će gradovi koristiti u procesu definiranja i uspostave urbanih područja te izrade Strategija za financijsko razdoblje 2021. – 2027 .

Vezano uz predmetni Nacrt Smjernica otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na središnjem državnom portalu e-Savjetovanja. Savjetovanje traje do 25. veljače 2021. godine, a istom možete pristupiti na službenoj stranici E-e- Savjetovanja.