Unatoč novim i otežanim uvjetima rada i funkcioniranja u svakodnevnom životu, uzrokovano razvojem virusa COVID-19, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije kroz projekt „MD.net – Mediteranska prehrana“, je uspješno završila sa svojim planiranim aktivnostima, u pogledu uspostave inovativnog prehrambenog proizvoda u školama uključenim u projekt, poštujući sve epidemiološke mjere. Opširnije 

Izvor: Slobodna Dalmacija