Na temelju članka 17. Statuta Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Odluke o poništenju trećeg natječaja/javne prodaje osobnog motornog vozila u vlasništvu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (Klasa:406-05/20-01/0001, Urbroj:2181-223-01-20-0007) od 23. srpnja 2020. godine, oglašava se: