Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. Nadalje, određuju se funkcije tijela koja imaju ulogu programskih i posredničkih tijela Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027., te se razrađuju njihovi međusobni odnosi i odgovornosti.

Cjelokupna Uredba dostupna je na službenom portalu e-Savjetovanja.