Svjedoci smo činjenice kako je sigurnost zaliha vode ugrožena rastućom potrošnjom pitke vode te sve većom količinom otpadne vode, što pored hidroloških rizika prouzrokovanih klimatskim promjenama srednjoeuropske gradove čini izrazito ranjivima na gradske poplave i probleme vezane za nestašicu vode. Iz navedenih razloga JU RERA S.D. zajedno s deset projektnih partnera iz šest srednjoeuropskih država - Mađarske, Hrvatske, Italije, Slovenije, Poljske i Njemačke, provodi projekt City Water Circles - CWC (Urbani modeli suradnje radi povećanja učinkovitosti i ponovne upotrebe vode u funkcionalnim urbanim područjima Središnje Europe pomoću integriranoga pristupa kružnom gospodarstvu), sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. – 2020. Cilj  projekta CWC jest primijeniti nova rješenja i podići svijest o načinu upotrebe voda u domaćinstvima i  gradskom upravljanju vodom. Neka od novih rješenja uključuju zelene krovove, upotrebu sive vode, opremu za uštedu vode i pametno mjerenje potrošnje vode.

Vaš doprinos ogleda se u izražavanju percepcije, mišljenja i očekivanja putem anketnog upitnika, što će služiti kao dragocjena osnova za daljnji rad na projektu i pomoć u razvoju zelenijeg i pametnijeg okruženja. Anketni upitnik nalazi se na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD5PP5Vb3JUGB42GzOU9MTtHZMWCKD-16iu9veMvBt7IiFug/viewform?usp=sf_link

Zahvaljujemo na sudjelovanju!