Nakon 2020. očekuje nas nova omotnica od više od 10 milijardi eura te će fondovi Europske unije i dalje biti najvažniji izvor financiranja razvojnih i kapitalnih projekata. Zbog toga je važno biti informiran i znati pripremati i provoditi projekte koji se financiraju ESI fondovima.

Sudionici konferencije saznat će više o mogućnostima financiranja projekata iz ESI fondova u razdoblju do kraja 2020. te koji se sve natječaji očekuju, kao i vrste ulaganja, aktivnosti i troškova koji su prihvatljivi za financiranje. Usto, dobit će informacije o najnovijim rješenjima i uputama za kvalitetnu prijavu, ugovaranje, praćenje i izvješćivanje o projektima.

 
PROGRAM
17:00 – 17:30 Uvodno predavanje „Višegodišnji financijski okvir nakon 2020 i omotnica za Hrvatsku“
Ivana Maletić, zastupnica u Europskom parlamentu
17:30 – 19:00 Okrugli stol i dijalog sa sudionicima na temu pripreme i provedbe EU projekata i predstavljanje knjige MOJ EU PROJEKT*
Ivana Maletić, zastupnica u Europskom parlamentu
Autori knjige MOJ EU PROJEKT – priručnik za pripremu i provedbu EU projekata
19:00 – 19:30 Neformalni razgovor i druženje sa zastupnicom i autorima knjige uz kavu

Prijava na radionicu!