Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

 

Svrha poziva

  • Ulaganja predviđena kroz NPOO moraju biti usmjerena doprinosu očuvanja vodnih resursa, a istovremeno osiguranju dostupnosti pitke vode svim građanima, osobito za ranjive i marginalizirane skupine, kao i na demografski ugroženim područjima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama, smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, s naglaskom na zadane pokazatelje NPOO i usklađenost s propisima EU o zaštiti okoliša (pogotovo vodnih resursa, posebice usklađenost s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda).

Predmet poziva

  • Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje već započetih ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 106.178.246,73 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 106.178.246,73 €

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

 

Opširnije na FondoviEU

Fotografija: Pixabay