RERA SD je sudjelovala na sastanku radne skupine odgovorne za aktivnosti iz radnog paketa koji za cilj ima uspostaviti bolje koordinirano kolektivno planiranje i pripravnost za izvanredne situacije u slučaju rizika od požara i potresa u Hrvatskoj i Italiji.
Svi članovi ove skupine koji su prisustvovali sastanku predstavili su svoje prijedloge za pilot akcije, a RERA SD kao vodeći partner sudjeluje na sastanku s ciljem nadziranja aktivnosti, predviđenih ovim paketom.