Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije partner je na projektu GECO2 čiji je cilj jačanje potencijala poljoprivrednog sektora u Jadranskoj regiji, kako bi se doprinijelo smanjenju emisije ugljika u atmosferi te istovremeno, kroz bolje upravljanje tlom i ostacima usjeva, ostvario prihod implementacijom dobrovoljnog tržišta ugljika.

Projektom GECO2 će se uspostaviti inovativni međuregionalni sustav kojim bi se poboljšalo praćenje klimatskih promjena, uvele eksperimentalne eko-prihvatljive poljoprivredne prakse i uspostavilo novo dobrovoljno tržište ugljika. Projekt  se realizira u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta iznosi 18.420.353,00 kuna. 

Predavač: prof. dr. Tomislav Kos

-    Opće informacije o GECO2 projektu
-    Uvod - što su staklenički plinovi, njihova važnost, značaj CO2, značaj CO2 za poljoprivredu
-    Klimatske promjene, ekstremi, uloga stakleničkih plinova u svemu, mogući problemi i scenariji, pokušaji rješenja u svijetu i modeli, stanje u RH
-    Utjecaj poljoprivrede na emisije, nove tehnologije, rješenja, primjeri
-    Razvoj tržišta ugljika, rezultati, burze ugljika, stanje u RH, primjeri i primjeri praktičnih rješenja
-    Kružna ekonomija, uvod, opis, značaj, primjeri u poljoprivredi
-    GECO 2 - očekivani rezultati i prijedlozi