U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:
a)    najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025.,
b)    količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a predviđenih za ovaj Poziv.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 124.319.250,00 HRK/16.500.000,00 EUR.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 6. veljače 2023. do 12 sati.
Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 6. prosinca 2022. u 9 sati.

Detalji i dokumentacija dostupni su na poveznici