Za izradu strategija zelene urbane obnove u okviru inicijative 6. NPOO-a , reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, osigurana je alokacija od 2.500.000,00 kuna.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 100.000,00 kuna dok je najviši 250.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa imat će prednost prilikom odabira.

Kompletna dokumentacija Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“ dostupna je na stranicama eNPOO, odnosno na poveznici.

 

Izvor

Foto: PIXABAY