U dosadašnjem procesu izrade Strategije sudjelovalo je više od 100 stručnjaka iz raznih područja, održane su 24 tematske fokus grupe te je izrađena cjelovita analiza stanja na temelju značajnog broja prikupljenih informacija iz niza javnopravnih izvora.

Analiza stanja obuhvaća pregled svih područja života i funkcioniranja grada Splita prenesenih na skoro 800 stranica teksta, i daje odgovor na pitanje gdje se grad Split trenutno nalazi. Najvažniji nalazi iz ovog opsežnog dokumenta izvučeni su u sažetoj analizi stanja koja je oblikovana u online brošuru i dostupna svim građanima na uvid. Brošuru možete preuzeti na dnu članka. Uključenošću građana i prije same zakonski propisane faze javnog savjetovanja, Grad Split, Sveučilište u Splitu i lokalni koordinator Razvojna agencija Split - RaST žele naglasiti važnost participacije građana u samom procesu izrade Strategije radi čega će građani Strategiju više osjećati „svojom“.

Građani se stoga pozivaju da ispune anonimni online upitnik za kojega je potrebno odvojiti svega 5 do 10 minuta.

Svi odgovori građana pružit će korisne smjernice izrađivaču Strategije - Sveučilištu u Splitu, koje će biti uzete u obzir prilikom definiranja vizije i razvojnih prioriteta grada Splita, što predstavlja iduću fazu u izradi „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“.  

Anketu možete ispuniti do 2. travnja OVDJE 

ANALIZA STANJA S RAZVOJNIM POTREBAMA I POTENCIJALIMA STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SPLITA DO 2030. GODINE - brošura