Javno savjetovanje provodi se s ciljem prikupljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti o Planu razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022. - 2027.
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u razdoblju od 28. ožujka do 28. travnja 2022.


Pristiglo je ukupno 9 očitovanja (zajedničkih i pojedinačnih) koje je podnijelo 27 dionika, od čega 21 fizička osoba, 2 udruge („Anđeli“ i „Pokret Otoka“), 2 građanske inicijative („Krilo probudi se“ i „S.O.S. Kamešnica – Gala“), Klub vijećnika SDP-a Splitsko-dalmatinske županije i Koalicija ZA.


Ukupno je podneseno 142 prijedloga i mišljenja, od čega 14 općih prijedloga i mišljenja na cjelovit nacrt akta, 126 prijedloga i mišljenja na pojedinačne odredbe, dok 2 prijedloga i mišljenja nisu primjenjiva niti na cjelovit nacrt akta niti na pojedinačne primjedbe. Od 142 pristigla prijedloga i mišljenja, 20 komentara i mišljenja se ponavlja. 
Navedene udruge su dostavile 2 komentara i mišljenja, fizičke osobe 37, građanske inicijative 6, dok je Klub vijećnika SDP dostavio 41 komentar i mišljenja, a Koalicija ZA ukupno 56 komentara i mišljenja. 
Od 14 općih prijedloga i mišljenja svih 14 (100%)  je primljeno na znanje i bit će razmotreni pri donošenju strateškog plana razvoja. Od 126 prijedloga i mišljenja na pojedinačne odredbe, prihvaćena su 44 prijedloga i mišljenja (35 %),  28 ih nije prihvaćeno (22 %) , 2 su djelomično prihvaćena (1 %), a 54 ih primljeno na znanje (42 %).

Izvješće je dostupno na mrežnoj stranici Splitsko-dalmatinske županije