Temeljem clanka 17. Statuta Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko - dalmatinske zupanije od 11. lipnja 2019., clanka 4. Pravilnika o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko- dalmatinske zupanije od 11. lipnja 2019., Dopune I. Pravilnika o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko - dalmatinske zupanije od 09. lipnja 2020., Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i placama djelatnika Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko - dalmatinske zupanije od 11. lipnja 2019., v.d. ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko - dalmatinske zupanije raspisuje


JAVNI NATJECAJ

za radno mjesto voditelj racunovodstva - financijski knjigovoda u Odjelu za opce poslove (m/z), na neodredeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvrsitelj