Ovim Javnim pozivom Fond prikuplja podatke o otpadnim vozilima poznatih i nepoznatih vlasnika i nepropisno odbačenim otpadnim vozilima na otocima u svrhu provođenja akcija uklanjanja otpadnih vozila radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta. 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave na otocima i jednice lokalne samouprave na kopnu kojima administrativno pripadaju otoci.

Cilj Poziva je čišćenje lokacija na otocima u kojima su nepropisno odbačena otpadna vozila i predaja sakupljačima radi daljnje obrade. 

Detaljnije doznajte ovdje

 

 

 

Foto: PIXABAY