Prema pozivima za iskazivanje interesa i pozivu za dostavu zahtjeva za sufinanciranje rokovi za prijave su:

DATUM POTPROGRAM PRIORITETNO PODRUČJE
05.06 Okoliš "Okoliš i učinkovito korištenje resursa"
07.06. Okoliš "Priroda i bioraznolikost" i "Okolišno upravljanje i informacije"
22.08. Klimatske aktivnosti sva prioritetna područja

Projekti usmjereni na dostizanje ciljeva vodnih politika mogu ostvariti sufinanciranje Hrvatskih voda do 40% učešća korisnika.

Projekti usmjereni na zaštitu okoliša i prirode kao i klimatskih aktivnosti mogu ostvariti sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do 50% učešća korisnika.

Javni poziv Hrvatskih voda za projekte koji se prijavljuju za potprogram „Klimatske aktivnosti“ bit će objavljen tijekom lipnja/srpnja.

Sve informacije o javnim pozivima možete pronaći na mrežnoj stranici.