Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio „Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023)“

Svrha Poziva: doprinos smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Također se sufinancira zamjena nepokretnih rashladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama, a koje sadrže flourirane stakleničke plinove (HFC).

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S);
  • tijela državne uprave;
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S;
  • trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe - obrtnici izvan javnog sektora.

Ukupan raspoloživ iznos sredstava Fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 5.000.000,00 €.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj  stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Detaljnije o Pozivu doznajte ovdje