Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje Javni poziv za Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023. godini.

Sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske moći će se sufinancirati sanacija i rekonstrukcija pomorskog dobra u općoj upotrebi, a koje se nalazi na području jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Jedinice lokalne samouprave predlagači su projekata i nositelji svih investicijskih aktivnosti pri realizaciji predmetnih projekata.

Ukupna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, a koja se mogu odobriti za pojedinačnih projekt ne mogu biti veća od 90% stvarnih troškova svih faza provedbe.

Sufinanciranje troškova projekta može se odobriti i za projekte koji su već u određenim fazama provedbe.

Rok za dostavu Zahtjeva za sufinanciranje je 17. veljače 2023. godine.

Izvor: MMPI

Foto: Pomorsko je dobro