JU RERA S.D. jedan je od jedanaest partnera na novom projektu Circular WEEP, čiji je cilj povezati dionike u javnom sektoru u svrhu identificiranja primjera dobre prakse u upravljanju električnim i elektroničkim otpadom te definirati zajedničke kriterije kružnog upravljanja EE otpadom. Vodeći partner na projektu je Češko tehničko sveučilište u Pragu (CTU), jedno je od najvećih i najstarijih tehničkih sveučilišta u Europi.

Za vrijeme trajanja projekta, od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2026., partneri će, između ostalog,  razviti zajedničku transnacionalnu strategiju o kružnom upravljanju elektroničkim i električnim otpadom.

Vrijednost projekta iznosi 1.875.688,00 eura od čega 80% bespovratnih sredstava sufinancira Europska unija kroz prekogranični program suradnje INTERREG Central Europe 2021-2027.  

Predstavnice JU RERA S.D. sudjelovale su na Kick off sastanku koji je održan u Pragu, 18. svibnja 2023. godine, na kojem su dogovoreni detalji suradnje i provedbenih aktivnosti.