Cilj projekta CIRCE2020 bilo je širenje i poticanje koncepta cirkularne ekonomije u 5 industrijskih pilot područja svake od zemalja partnera odnosno širenje i poticanje koncepta kružnog gospodarstva

CIRCE2020 – Expansion of the CIRcular economy concept in the Central Europe local productive districts naziv je projekta kojim se Splitsko-dalmatinska županija predstavlja u finalu za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos prekograničnoj suradnji.

Projekt je predložila Javna ustanova RERA za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Vrijednost mu je 17.577.825 kuna, od čega su bespovratna 14.508.870 kuna, a vlastita 247.185 kuna. Provodio se je od 1. srpnja 2017. godine do 31.12.2020. godine.

Opširnije na poveznici