Ukupna vrijednost raspisanog Natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini je 20.600.000 kuna, a temeljni cilj je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske.
Također, natječajem se potiče promidžba sportskih vrijednosti i popularizacija sporta među građanima, unaprjeđenje sustava sporta te međunarodna sportska promocija Republike Hrvatske.

Natječaj se provodi od 2018. godine, a njime su do 2021. godine sufinancirane 93 sportske građevine u ukupnom iznosu od 45.947.363,57 kuna.

Navedeno je definirano i Nacionalnim programom športa 2019.-2026. i to u Općem cilju 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“, Posebnom cilju 4.1. „Uspostaviti mrežu održivih športskih građevina“, Posebnom cilju 4.2. „Prilagoditi broj i opremljenost športskih građevina stvarnim potrebama u športu“ te Posebnom cilju 4.3. „Povećati broj športskih građevina i obnoviti postojeću športsku infrastrukturu“.

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini otvoren je od danas, 4. siječnja do 3. veljače 2022. godine, a Prijavitelj se obvezno prijavljuje putem online prijave na poveznici:

https://e-upitnik.gov.hr/index.php/716564/lang-hr i dostavljanjem pripadajuće dokumentacije osobno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

1. Odluka o raspisivanju natječaja
2. Natječaj
3. Smjernice za podnositelje zahtjeva
4. Prilog 1 dodatak A - Kontrolni obrazac
5. Prilog 2 dodatak B - Prijavni obrazac
6. Prilog 3 dodatak C - Proračun projektne prijave
7. Prilog 4 Kriterij bodovanja projektnih prijava
8. Prilog 5 Obrazac financijskog izvješća o provedenom projektu