U izvješću je opisan napredak ostvaren provedbom Mehanizma za oporavak i otpornost u područjima povećanja gospodarske i socijalne otpornosti država članica i provedbe plana REPowerEU, odgovora EU-a na poremećaje na globalnom energetskom tržištu uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu. U njemu se ističu prednosti tog jedinstvenog instrumenta koji se temelji na uspješnosti, pri čemu je isplata sredstava EU-a uvjetovana postizanjem dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti kojima se odgovara na posebne izazove i prioritete EU-a država članica. Izvješće pokazuje i da je ostvaren velik napredak u pogledu transparentnosti i zaštite financijskih interesa EU-a. Države članice i svi relevantni dionici, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, blisko su surađivali kako bi postigli te rezultate.

Daljnji koraci u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost

Komisija je do danas zaprimila 34 zahtjeva za plaćanje iz 21 države članice i isplatila je 153,4 milijarde eura za provedbu dogovorenih ulaganja i reformi. Vijeće je već donijelo četiri revidirana plana, uključujući poglavlja o planu REPowerEU, a u Komisiji je u pripremi za ocjenjivanje 17 revidiranih planova.

U izvješću se iznose brojni primjeri načina na koji je financiranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost pridonijelo provedbi transformacijskih reformi i ulaganja. Ostvaren je velik napredak u ostvarivanju svih šest stupova politike Mehanizma za oporavak i otpornost. Na taj način Mehanizam za oporavak i otpornost pokreće pozitivne promjene u područjima kao što su klimatska i digitalna tranzicija, socijalno djelovanje, zdravstvena skrb te socioekonomska i institucionalna otpornost. Njezini učinci ne osjećaju se samo u svakoj državi članici, već se njima podupire gospodarska konvergencija te socijalna i teritorijalna kohezija u cijeloj Uniji.

Na primjer, više od 6 milijuna ljudi sudjelovalo je u obrazovanju i osposobljavanju koje se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, 1,4 milijuna poduzeća primilo je potporu, 5,8 milijuna ljudi imalo je koristi od mjera zaštite od katastrofa povezanih s klimatskim promjenama kao što su poplave i šumski požari, a zahvaljujući provedbi planova država članica za oporavak i otpornost potrošnja energije smanjena je za 22 milijuna megavata.

U kontekstu kontinuiranog napretka u uvođenju mjera koje se financiraju Mehanizmom za oporavak i otpornost Komisija je nastavila uspješno prikupljati sredstva na tržištima kapitala za financiranje Mehanizma, pri čemu je dosad izdano više od 44 milijarde eura zelenih obveznica instrumenta NextGenerationEU.

Visoka razina transparentnosti

Komisija nastoji postići visoku jasnoću i transparentnost u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, čak i izvan okvira pravnih zahtjeva. Objavila je šest smjernica za potporu nacionalnim tijelima, kao i pojašnjenja. To je i cilj okvira za rješavanje mogućih promjena ključnih etapa i ciljnih vrijednosti koji je uvršten u današnje izvješće.

Komisija na internetskim stranicama Mehanizma za oporavak i otpornost nudi mnoštvo informacija, među ostalim o pojedinačnim planovima za oporavak i otpornost. Danas su objavljene nove stranice za pojedine države članice kako bi bolje odražavali ulogu Mehanizma za oporavak i otpornost u provedbi plana REPowerEU, kao i izmjene pojedinačnih planova za oporavak i otpornost.

Nedavnom revizijom Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost od država članica zahtijeva se da objave informacije o 100 krajnjih primatelja koji primaju najviše sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Komisija je od država članica zatražila da te podatke brzo stave na raspolaganje za tablicu pokazatelja za oporavak i otpornost, internetskog portala kojim se prati napredak u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost u cjelini, kao i napredak svakog pojedinog nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Osim toga, kako bi se dodatno povećala vidljivost i transparentnost, Komisija je ove godine pokrenula internetsku interaktivnu kartu projekata koji se podupiru Mehanizmom za oporavak i otpornost u svakoj državi članici.

Valja napomenuti i da je održano 11 dijaloga na visokoj razini o oporavku i otpornosti s Europskim parlamentom te da su se na 21 sastanku neformalne stručne skupine za Mehanizam za oporavak i otpornost susreli Komisija i države članice.

Opširnije

Izvor