Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska na, mrežnoj stranici Ministarstva gdje se nalazi sva dokumentacija Javnog poziva i poveznica za podnošenje prijava. Predmet i cilj Poziva je odabir maksimalno 8 srednjih škola s gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim programima iz 8 županija s područja Republike Hrvatske uključenih u Interreg program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska: Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Istarske županije, Dubrovačko-neretvanske županije i Karlovačke županije koje će se u školskoj godini 2022./2023. uključiti u provedbu Projekta. Po završetku Projekta škole čiji rad bude ocijenjen najuspješnijim predstavit će svoje završno izvješće s ciljem dijeljenja iskustva građanskog praćenja na događajima koji će se održati u Italiji i/ili Hrvatskoj.

Prijave za sudjelovanje srednjih škola u Projektu podnose se isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem mrežnog obrasca na poveznici, s krajnjim rokom za podnošenje prijava 19. studenoga 2022. godine do 16:00 sati.

Za podnošenje prijave na Javni poziv za iskaz interesa pozvane su sve srednje škole različitih vrsta programa obrazovanja (strukovne, gimnazije, umjetničke) iz gore navedenih 8 županija koje zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti navedene u Javnom pozivu za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za provedbu i koordinaciju provedbe projekta u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. U provedbu projekta bit će uključeni regionalni koordinatori koji će imati ulogu pružanja stručne podrške školama koje će sudjelovati u projektu. Više informacija o provedbi projekta ASOC u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnoj stranici.

Za sva eventualna pitanja obratite se na adresu elektroničke pošte asoc@mrrfeu.hr ili putem telefona na  01/6400 - 675 ili 01/6470 – 390.