Dana 11. svibnja, 2018. g. je donesena Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka JU RERA SD.

Pravila koja će službenik morati usvojiti opsežna su i zahtijevaju poznavanje velikog područja prava i IT-a, uključujući hrvatsku i europsku sudsku praksu, pravila GDPR-a, domaće zakonske propise i podzakonske akte.

Službenik mora poznavati pravila koja mu omogućuju sudjelovanje u provedbi procjene učinka kod pojedine obrade osobnih podataka kao i pravila o sigurnosti kako bi obrada osobnih podataka pojedinaca, odnosno zaposlenika, bila sigurna.