Na temelju članka 17. Statuta Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i provedenog ponovljenog natječaja/javne prodaje osobnog motornog vozila, objavljenog 06. srpnja 2020. godinena web stranicama Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, donosi se: