U organizaciji  projektnog partnera Javno kazalište Apulija, u Fasanu, dana 15. i 16. srpnja, uspješno je održan u hibridnom formatu (online i uživo) 3.sastanak Upravnog odbora projekta TAKE IT SLOW.

Sastanak je bio važna prilika za raspravu o aktivnostima projekta i promociju pilot područja na razini projekta. Kao dio sastanka, Javno kazalište Apulija predstavilo je lokaciju: Capitolo - Torre Canne - i Selva di Fasano, smještene na Via Francigena - Kulturnoj ruti Vijeća Europe, kao jedno od pilot područja kulturne baštine gdje će se kroz projektne aktivnosti poboljšati dostupnost navedenog područja.

Kroz sam projekt razvit će se učinkovit turistički okvir za upravljanje, marketing i promociju te će biti omogućen prijenos metodologije i znanja na aktere na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini. Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u procesu je analize trenutnih politika na projektnom području i najboljih preporuka za provedbu, dok je regija Veneto prikupila gotovo 100 najboljih primjera dobre prakse s cijelog područja projekta, koje uključuje 6 talijanskih regija i 5 hrvatskih županije. Cilj prikupljanja najboljih primjera dobre prakse bio je naglasiti kako se u svakoj destinaciji promovira i njeguje održivost, kako u Italiji, tako i u Hrvatskoj.

Tijekom održavanja sastanka, partneri su također imali priliku posjetiti i Muzej Casa Fasanese, Twizy Tour, Dolmen Montalbano, Minareto - Fasano Selva, Muzej Egnazije.

U sljedećim razdobljima partneri će krenuti s implementacijom projektnih aktivnosti na svojim pilot projektnim područjima, izradom marketinškog plana destinacije i provedbom certificiranja za mala i srednja poduzeća, proizvode i usluge.