22. svibnja, u prostorijama Regionalnog ureda HUP-a u Splitu održan je inicijalni sastanak  praćen konferencijom za medije povodom početka EU projekta SPARTAK. Projekt SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost usmjeren je ka rješavanju ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije vezanih za pitanje rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja. Projekt je ugovoren 27. ožujka 2018.g., trajanje je 15 mjeseci, a iznos bespovratnih sredstava 1.496.021,00 kuna i to u 100%-tnom intenzitetu potpore iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta je JU Rera S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko- dalmatinske županije, a projektni partneri su Hrvatska udruga poslodavaca i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Na konferenciji za medije projekt je predstavio ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, g. Jozo Sarač, a na pitanja novinara, osim njega, odgovarala je gđa Vesna Ivić-Šimetin, direktorica HUP Regionalnog ureda Split te g. Ranko Milić, predsjednik udruge CEDRA-e. Projektni partneri istaknuli su potrebu da se kroz projekt osmisle konkretna rješenja, programi, projekti i mjere za rješavanje strukturnih problema na tržištu rada naše Županije, poput visoke stope nezaposlenosti, ali i neaktivnosti, manjka radne snage u ključnim sektorima, odljevom kvalitetnog kadra, nužnošću usklađivanja obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, te u konačnici demografskim i socijalno-gospodarskim odumiranjem dalmatinskog zaleđa.

U projektu će sudjelovati predstavnici županije, gradova, općina, razvojnih agencija, obrazovnih i socijalnih ustanova, javnih i privatnih institucija, sindikati, HUP i njegovi članovi s naglaskom na sektor građevinarstva, turizma i ugostiteljstva, IKT, proizvodnju, poljoprivredu, socijalne i zdravstvene usluge.

Osim predstavljanja projekta medijima, na sastanku su projektni partneri  dogovorili sljedeće korake u provedbi projektnih aktivnosti, prvenstveno vezano za uspostavu socijalnog vijeća predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, kao i za osiguranje vidljivosti projekta.