Konferencija je imala za cilj informirati javnost o ITU mehanizmu, informirati predstavnike jedinica lokalne samouprave i sve zainteresirane o novom programskom razdoblju ali i čuli iskustva gradova koji su već provodili projekte kroz ITU mehanizam.

Do sada su ITU mehanizam koristila 8 gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek Zadar, Slavonski Brod, Pula i Karlovac) te je u razdoblju 2014.-2020. godine ugovoreno 127 projekata ukupne vrijednosti 2,31 milijardi kuna. 
Za novo programsko razdoblje ITU mehanizam uključivat će 8 urbanih aglomeracija koje su bile uključene do sada, te čak novih 14 gradova koji su ujedno i sjedište županija (Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar, Vinkovci, Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin). 

Na konferenciji je istaknuto kako su tijekom provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2014. – 2020. prepoznate brojne prednosti teritorijalnog pristupa koje su bile podloga za programiranje novog financijskog razdoblja i jedan od argumenata za proširenje teritorijalnog pristupa na nove gradove. Glavne prednosti ITU mehanizma pri tome se odnose na:

  • uključivanje lokalne razine u proces osmišljavanja integriranih projekata koji su fokusirani na konkretne probleme urbanog područja (dominantan bottom-up pristup);
  • bolju izravniju i kvalitetniju suradnju između nacionalne i regionalne/lokalne razine te unutar same lokalne razine čime se proširuje mreža dionika u području urbanog razvoja (umrežavanje) što u konačnici jača kapacitete svih dionika te kroz povratne informacije s lokalne razine, doprinosi kreiranju bolje, usmjerenije i učinkovitije politike urbanoga razvoja.
  • decentralizira se sustav upravljanja EU fondovima pri čemu gradovi postaju odgovorni za odabir projekata na svom urbanom području.