Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini. Pozvani su svi potencijalni prijavitelji na dostavu zahtjeva na ovogodišnjem LIFE natječaju:

 

LIFE 2022. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE 

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2022. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama MINGOR-a i traje do 13. rujna 2022.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE programa: trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, organizacije civilnog društva (udruge), kao i ostali proračunski te izvanproračunski korisnici. Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Dokumenti za prijavu dostupni su ovdje:

Obrazac 1 – Traženo sufinanciranje (obavezan obrazac)

Obrazac 2 – Izjava o korištenju PDV-a kao pretporeza

Obrazac izjave da osnivač udruge nije politička stranka

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Svi podnositelji prijava na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju:

u zatvorenoj omotnici s adresom podnositelja prijave i naznakom PRIJAVA za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za Program LIFE 2022.
preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,
na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
te elektroničkom poštom na adresu life@mingor.hr