Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., a usmjeren je na socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.

Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna, a najviši iznos potpore po pojedinom projektu iznosi 2.500.000,00 kuna. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 27.655.000,00 kuna, od kojih ESF sufinanciranje (85%) iznosi 23.506.750,00 kuna, a nacionalno sufinanciranje (15%) iznosi 4.148.250,00 kuna.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 18.5.2021. godine. Više informacija dostupno je na službenoj stranici  Učinkoviti ljudski potencijali.