Otvoreno je novo e-savjetovanje – Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tema savjetovanja je Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim Pravilnikom propisuju se zajednička načela, kriteriji i standardi provedbe postupaka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisanih Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22).

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na dugoročne i srednjoročne akte strateškog planiranja. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način na akte strateškog planiranja čije su vrste, kriteriji i standardi provedbe postupka vrednovanja propisani posebnim zakonom. Postupak vrednovanja akata strateškog planiranja, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, organiziraju i koordiniraju tijela zadužena za izradu i provedbu akata strateškog planiranja i Koordinacijsko tijelo. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način na postupak vrednovanja Nacionalne razvojne strategije.Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici i otvoreno je do 28.3.2023.