Instalacija dizala jedna je od pilot aktivnosti projekta „TOURISM4ALL“, koji je sufinanciran iz programa Interreg V-A Italy-Croatia CBC, a čiji je cilj promicanje dostupnosti turističkih odredišta i kulturne baštine. U investiciji sudjeluju JU RERA S.D., Grad Split i HNK Split temeljem Sporazuma o suradnji. Svi projekti prilagodbe kazališta osobama s invaliditetom odobreni su od Ministarstva kulture i medija, odnosno splitskog Konzervatorskog odjela te potvrđuju kako kultura ne smije poznavati ni granice ni ograničenja.