Projekt PUC 3LJ financira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova ugovoren s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU kao posredničkim tijelima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 20.727.133,70 kn, a EU sufinancira u iznosu od 19.995.691,53 kn.

Provedbom projekta, u okviru Gospodarske zone, stvaraju se uvjeti za jačanje poduzetničkog okruženja na području Trilja i šireg dijela dalmatinskog zaobalja. 

Izgraditi će se tri zgrade ukupne površine od 4.057,5 m2 koje čine jedinstvenu cjelinu, prilagođene poduzetnicima i potpornim poduzetničkim inicijativama, potpomognute Ustanovom za istraživanje i širenje znanja na području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ. U istima će se pružati podrška podizanja kapaciteta poslovnog sektora malih i srednjih poduzeća zainteresiranih za ravoj novih poljoprivrednih proizvoda, a sve u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske.