Javna ustanova RERA SD organizira jednodnevnu radionicu za djelatnike javnopravnih tijela na temu Strateško planiranje“. Radionica je financirana iz EU projekta „Tehnička pomoć JU RERA SD“ te je besplatna za sve sudionike.
 

Radionicu će provesti stručnjaci tvrtke  WYG SAVJETOVANJE d.o.o. iz Zagreba. Radionica ima cilj polaznicima približiti proces strateškog planiranja, vrste, značaj, važnost i ulogu strateških dokumenata.
Tijekom edukacije polaznici će usvojiti sljedeće ishode učenja:

  • Struktura strateških dokumenata
  • Planiranje intervencije, uzpravljanje bazom projekata, provedba razvojne strategije
  • Radne strukture za izradu strateškioh dokumenata, struktura strategije
  • Analiza potreba i potencijala, intervencijska logika
  • Horizontalni prioriteti i politika županije prema teritorijalnom i urbanom razvoju
  • Provedba razvojne strategije, institucionalni okvir za provedbu, izvori financiranja, akcijski plan
  • Komunikacijska strategija

Za prijavu na edukaciju potrebno se prijaviti putem elektroničke pošte na marija.ramljak@rera.hr do utorka 23. listopada 2018. godine.