Na temelju  članaka 12.  Pravilnika o Nacionalnoj mreži zajedničke poljoprivredne politike. (”Narodne novine” broj 56/2023) čelnik Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja raspisuje Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike, godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2023. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Poziva je provedba aktivnosti iz Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Mreže, godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2023. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike.

Informacije o aktivnostima članova (uključujući datum održavanja, izvješća, fotografije, prezentacije i sl.) financiranim po ovom Pozivu bit će objavljene i javno dostupne u svrhu doprinosa ostvarivanju ciljeva Mreže.

Poziv možete pronaći ovdje.

Prijave na Poziv se mogu podnositi od 28. rujna 2023. u 12 sati do 28. listopada 2023. u 12 sati.