Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije organizira predavanje pod nazivom ''Mogućnosti financiranja u okviru višegodišnjeg financijskog okvira 2021- 2027''. Namijenjen je zaposlenicima javno pravnih tijela i javnih ustanova sa područja Splitsko - dalmatinske županije kojima su osnivači županija, jedinica lokalne samouprave ili Republika Hrvatska, ali i ostalim korisnicima EU fondova te široj javnosti koja je zainteresirana za mogućnosti novog programskog razdoblja.


Termin: 25.11.2021. u 9h
Lokacija: online (MS Teams)

Prijava: Mogućnosti financiranja u okviru višegodišnjeg financijskog okvira 2021.–2027. (google.com)

Trajanje: 90 min