Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije organizira predstavljanje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.. Namijenjen je zaposlenicima javno pravnih tijela i javnih ustanova sa područja Splitsko - dalmatinske županije kojima su osnivači županija, jedinica lokalne samouprave ili Republika Hrvatska, ali i ostalim korisnicima EU fondova te široj javnosti koja je zainteresirana za mogućnosti financiranja iz NPOO.

Termin: 9.12.2021. u 9h
Lokacija: online (MS Teams)
Prijava:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK0t2_EPF0xkSWRKkOcQiH-bQ0jKYMu0YViBQ529vCLvP79g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Trajanje: 60 min